Sprawdziany, przyrządy kontrolne, prace na zlecenie